DagindelingDagindelingDagindelingDagindelingDagindelingDagindelingDagindelingDagindelingDagindelingDagindelingDagindelingDagindelingDagindelingDagindelingDagindelingDagindelingDagindelingDagindelingDagindelingDagindelingDagindelingDagindelingDagindelingDagindelingDagindelingDagindelingDagindeling

Dagindeling

De dagbesteding vindt plaats op dindag, woensdag en donderdag.
De openingstijden zijn van 9.30-15.30 uur.

Wij starten gezamenlijk  met koffie/thee en koek en actualiteiten bespreken., gezamenlijk de wame maaltijd gebruiken, een rustmoment en rond 15.00 uur afsluiten met koffie en thee. 
Tussendoor wordt er een wandeling gemaakt in de Dijktuin, en activiteiten gedaan die aansluiten bij onze deelnemers.
Belangrijk uitgangspunt is dat de deelnemers ondersteund worden in activiteiten die ze zelf kunnen en  dat de thuissituatie wordt ontzien. Ook wordt er gekeken welke hobby's ze hebben, zodat die hier ook uitgeoefend kunnen worden.
Om 15.00 drinken we koffie/thee en sluiten de dag.

Het vervoer kan als u in de gemeente Wijchen woont mogelijk geregeld worden door Op Stap.


 

Nieuws van Zorgboerderij ‘t Kuyperke

Open middag op 25 augustus!!
Zaterdag 03 augustus 2019

Open middag op 25 augustus!!